Структура та органи управління ДЮСШ

Бучанська дитячо-юнацька спортивна школа – позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні.

ДЮСШ є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер. Місце знаходження ДЮСШ: 08292, Київська область, м. Буча, вулиця Островського, будинок 36 А. Телефон: 49-707. Електронна адреса: buchasportschool@ukr.net.

Засновником ДЮСШ є Бучанська міська рада: код ЄДРПОУ – 04360586, місце знаходження: 08292, Київська область, м. Буча, вулиця Енергетиків, будинок 12, яка представляє спільні інтереси територіальної громади міста.

Галузеве управління дитячо–юнацької спортивної школи здійснює відділ освіти Бучанської міської ради.

Бучанська дитячо-юнацька спортивна школа є об’єктом комунальної власності територіальної громади міста Бучі.

В нашій спортивній школі створена розвинена інфраструктура, яка відповідає даному типу навчального закладу позашкільної освіти спортивного профілю, на основі чого і з’являються умови для задоволення різноманітних потреб підлітків, їх самовизначення, придбання та вдосконалення спортивних навичок. Протягом навчального року школа проводить з учнями навчально-тренувальну роботу. Початок та кінець навчального року залежить від специфіки виду спорту.

Основними формами організації освітньої діяльності є: навчально-тренувальні заняття, теоретичні заняття, бесіди, медико-відновлювальні заходи, медичний контроль, тестування, змагання, товариські та навчально-тренувальні зустрічі, навчально-тренувальні збори.

Норми тижневого режиму навчально-тренувальної роботи і наповнюваності груп відділень з олімпійських видів спорту визначаються згідно з додатком 1 «Порядку наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл» та з неолімпійських видів спорту згідно додатку 2 цього Порядку. Інші нормативи та вимоги залежно від видів спорту визначаються відповідно до навчальних програм з видів спорту, затверджених Мінмолодьспортом. Режим щоденної роботи визначається розкладом занять, що затверджується директором спортивної школи. У період канікул в закладах загальної середньої освіти, ДЮСШ працює за окремим планом, затвердженим директором.

Зараз в школі працюють відділення з таких видів спорту: баскетбол, волейбол, дзюдо, теніс, теніс настільний, легка атлетика, футбол та шахи, де в 30 групах займаються 360 учнів, що складає майже 7% від загальної кількості учнів закладів середньої освіти міста.

Кількість учнів–вихованців ДЮСШ

  2012 2013 2014 2015       2016      2017        
Кількість груп   31 31 29 30           30          30
Кількість учнів   382 422 389 383         383        360

Згідно програм, групи формуються з врахуванням віку, стану здоров’я, ступеню фізичної та спортивної підготовленості.

Навчально-тренувальний процес у школі організовано за двома етапами: початкової підготовки (10 груп, 137 учнів) та базової підготовки (20 груп, 223 учні) та побудований на знаннях закономірностей, які властиві фізичній підготовці дітей та підлітків, пов’язаних з їх віковими особливостями, встановлені основні етапи багаторічної підготовки і раціональна спрямованість на кожному з них. Організація навчально-тренувального процесу в закладі створює всі умови для підготовки спортсменів від початкового рівня до вищого.

У відповідності до науково-обґрунтованих етапів багаторічної підготовки в школі є групи:·        початкової підготовки: в яких здійснюється відбір обдарованих вихованців для подальшої спеціалізації в обраному виді спорту,  забезпечується підвищення у них інтересу до регулярної рухової    активності, розвиток здібностей, формування морально-етичної  і вольової  поведінки, опанування  вихованцями основ техніки і тактики обраного виду спорту; ·        базової підготовки: в яких здійснюється підготовка учнів до тренувальних та змагальних навантажень, необхідних для досягнень високих спортивних результатів, забезпечується підвищення рівня фізичної підготовки та поліпшення спортивних результатів вихованців.

Кожен етап підготовки спортсмена має конкретні задачі. Розподіл учнів на групи не є умовним, а представляє собою цілеспрямований і закінчений на даному етапі підготовки курс навчання.