Правила прийому до закладу

Зарахування (переведення) учнів до груп відповідно до років навчання або з групи в групу здійснюється відповідно до наказу директора дитячо-юнацької спортивної школи на підставі виконаних контрольних нормативів із загальної фізичної і спеціальної фізичної підготовки та з урахуванням медичних рекомендацій щодо стану здоров’я учнів.

Термін здачі контрольних нормативів з видів спорту визначається і затверджується наказом директора ДЮСШ.

Комплектація груп ДЮСШ проводиться кожного року у вересні – жовтні. В ДЮСШ приймаються діти, які мають допуск лікаря, за віковими та програмними вимогами, за заявою батьків на ім’я директора. Обравши вид спорту, учень починає своє спортивне життя в ДЮСШ.

Для зарахування дитини в спортивний навчальний заклад необхідно надати:

  • заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
  • медичну довідку про стан здоров’я дитини (з відміткою про те, що дитина може відвідувати спортивну секцію);
  • свідоцтво про народження дитини;
  • ідентифікаційний код;
  • страховий поліс на рік.

За дитиною зберігається місце у позашкільному закладі в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у період шкільних канікул (осінніх, зимових та літніх).

Відрахування дітей зі спортивної школи може здійснюватись:

  • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у спортивній школі;
  • у разі не здачі нормативів фізичної підготовленості на даному етапі підготовки;

у разі відсутності дитини без поважних причин протягом місяця.